Dokumentace

Dokumenty vztahující se k prodávaným pozemkům:
Regulativy výstavby:

  • Přípustné jsou pouze samostatné rodinné domy.
  • Nepřípustné jsou dvojdomy a domy řadové.
  • Maximální výšková hladina: 2NP a využité podkroví.
  • Hmotové řešení nové výstavby nesmí vybočovat zásadním způsobem z kontextu řešení staveb v okolním prostředí.
  • U pozemků do 1 000 m2 je zastavitelnost 26 – 30 %.
  • U pozemků větších, je zastavitelnost do 25 %.

Postup rezervace pozemku je popsán zde.

Omezení výstavby:
Přes pozemky č. 1, 2, 3 a 13, vede vedení vysokého napětí a je zde ochranné pásmo v šířce 7 m od jednotlivého drátu. Na těchto pozemcích vázne z tohoto důvodu věcné břemeno pro ČEZ Distribuce a.s. Pozemky jsou proto rozparcelovány tak, aby zde bylo možno postavit běžný rodinný dům a zůstalo zachováno výše zmíněné ochranné pásmo.
Ostatní pozemky jsou bez jakýchkoliv omezení.

Prodáváte pozemek v Ostré?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás